Sportiviteit & Respect

Helaas valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren, die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij, mag niet langer de dooddoener zijn, waarmee begrip gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Het uitgangspunt bij het formuleren en hanteren van normen en waarden binnen de vereniging is een soort code:

“Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag bij wat toelaatbaar is en wat niet.”

De site van Ben Sportief en Toon Respect is helemaal gewijd aan dit onderwerp. https://bensportieftoonrespect.nl/

Overeenkomst

Alle aangesloten verenigingen hebben de officiële overeenkomst getekend en tevens is de uitwerking van de acties doelstellingen ook schriftelijk vastgelegd.