Statuten

Op vrijdag 8 december 2023 hebben we op het kantoor van Prinsenhof Notarissen in Prinsenbeek als bestuur van het Overlegorgaan Bredase Amateurvoetbalverenigingen (OBA) samen met mr. Anne-Marie Snel onze nieuwe statuten ondertekend, waardoor we vanaf dat moment weer een formele vereniging zijn geworden. Door het oude bestuur waren deze namelijk nietig verklaard.

Het opmaken en aanpassen aan de laatste nieuwe wetgeving en melden bij de Kamer van Koophandel door Anne-Marie en haar medewerkers hebben zij volledig gedaan op basis van hun maatschappelijke betrokkenheid. Wij zijn Prinsenhof Notarissen hier dan ook zeer erkentelijk voor.

Akte van statutenwijziging