Doelstelling

De vereniging heeft als doel om de belangen van de aangesloten Bredase amateur voetbalverenigingen zowel collectief als individueel te behartigen.

Zij doet dat o.a. door middel van:

a. het organiseren van overleg tussen en samenwerking van leden onderling

b. samenwerking met andere organisaties

c. advies geven aan leden

d. het inzetten van alle wettelijke toegelaten middelen.