FAQ

OBA is een vereniging.

Nee. Maar OBA geeft namens de verenigingen advies aan de Gemeente.

De leden van OBA zijn de 14 amateur voetbalverenigingen in Breda.

Nee, maar OBA werkt wel samen met de KNVB middels de verenigingsadviseur en medewerker voetbalontwikkeling regio West Brabant/Zeeland.

Met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Overlegorgaan Bredase Amateurvoetbalverenigingen.

Ja. De commissie Sportiviteit & Respect en de commissie Voetbaltechnische Zaken.

We hebben 3 keer per jaar gezamenlijk overleg met de voorzitters en er is ook een voorzitters app.