Clubs op positieve toer

“Hou het leuk en netjes op het veld en erbuiten” Met deze woorden wordt in een persbericht aangekondigd, dat de gemeente in het kader van Sportiviteit en Respect, samen met OBA, op een groot aantal velden een welkomstbord heeft geplaatst met geldende gedragsregels.

Lees verder >>